Radość Doświadczenie Celowość

ISTOTNE INFORMACJE DLA RODZICA


JAKIE POWINNO BYĆ ZAANGAŻOWANIE W TANIEC

Jako Niepubliczna Placówka Oświatowa nasz program szkoleniowy obejmuje naukę od września do czerwca, czyli cały rok szkolny oraz dodatkowo 2 tygodniowy letni obóz taneczny.  Dla najlepszych rezultatów i sukcesów w rozwoju tanecznym Państwa dzieci wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.


CZY MOGĘ BYĆ OBECNY NA ZAJĘCIACH TANECZNYCH, ABY ZOBACZYĆ JAK MOJE DZIECKO SOBIE RADZI?

Obecność osób trzecich na zajęciach tanecznych powoduje niepotrzebne rozprosznie tancerzy oraz instruktora, dlatego w Royal Dance Center nie ma możliwości wchodzenia na salę. Wyjątek od reguły mogą stanowić rodzice najmłodszych dzieci 3-4 letnich, które potrzebują wsparcia rodzica w trakcie adaptacji. 

 


NA CZYM POLEGA POKAZ NA ZAKOŃCZENIE ROKU TANECZNEGO?

Pokaz na zakończenie roku tanecznego w czerwcu daje możliwość każdemu tancerzowi na przedstawienie wszelkich umiejętności, które zdobył w trakcie całego sezonu. Jest to wspaniałe przeżycie zarówno dla młodego tancerza jak i jego najbliższych. Każdy otrzymuje dyplom uczestnictwa w danym sezonie tanecznym.


W JAKI SPOSÓB BĘDĘ INFORMOWANY O WSZELKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WAŻNYCH WYDARZEŃ ?

Rodzice będą otrzymywać maile oraz smsy z ważnymi informacjami w trakcie całego sezonu tanecznego. Dodatkowo będzie zaplanowane jedno główne zebranie rodziców we wrześniu/październiku, na którym będzie przedstawiony roczny plan pracy. Poszczególni instruktorzy prowadzący daną grupę taneczną będą w stałym kontakcie z rodzicami tworząc zamknięte grupy na portalu społecznościowym.