PLAN ZAJĘĆ

PLAN ZAJĘĆ NA ROK TANECZNY 2021/2022

DLA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW


Opole
Głubczyce
Głogówek
Karłowice
Bogdanowice
Opole
Głubczyce
Głogówek
Karłowice
Bogdanowice